(hey, type here for great stuff)

access to tools for the beginning of infinity

AMEE, Tendril i Google PowerMeter amiden el nostre impacte

Per primer cop, empreses tecnològiques relacionen innovacions esdevingudes a l’anomenada Web 2.0 -sistemes que augmenten el seu valor i “intel·ligència col·lectiva” amb la participació activa dels usuaris-, amb altres espais d’innovació.

Un dels sectors on aquesta innovació desperta interès entre inversors i fins i tot ciutadans de tot el món és el de l’eficiència energètica.

Destaquen, entre altres iniciatives, les idees de les firmes tecnològiques AMEE, Tendril i Google.org, filial filantròpica de Google. Les seves iniciatives pretenen mesurar l’energia que gastem i augmentar el nostre coneixement i responsabilitat sobre el consum de recursos.

En última instància, conèixer amb detall quanta energia consumim amb les nostres accions ens permetrà consumir d’una manera més eficient. També més intel·ligent.

Per fi es parla de “smart grid”

No és una casualitat que Barack Obama tingui com a prioritats la reforma de l’educació, el sistema sanitari i el sistema energètic.

Aquestes tres esferes socials poden millorar, segons la nova Administració estatunidenca, promovent la transparència perquè els ciutadans sàpiguen on es gasta fins a l’última partida pública i com repercuteix en temps real l’esforç de tots (empreses, Estat, ciutadans) sobre la millora del sistema en el seu conjunt.

Per exemple, una xarxa elèctrica intel·ligent (“smart grid“, una de les millores plantejades en aquest país) que permeti a un usuari saber quant gasta cada aparell, quin és el preu de l’energia en un moment determinat (tant per comprar com per vendre energia que ell mateix hagi pogut generar a casa) i de quines fonts procedeix aquesta (renovables, combustibles fòssils), facilita no només el lliure mercat i la transparència, sinó que fomenta la responsabilitat en el consum dels ciutadans, o fins i tot es converteix en oportunitat d’estalvi o negoci.

Un mercat energètic realment lliure?

Seguint la mateixa premissa de les avantatges d’una xarxa elèctrica intel·ligent, si l’energia està massa cara en un moment de sobrecàrrega de la xarxa, l’usuari pot renunciar a consumir molta electricitat en aquell moment, el que facilita que els qui realment requereixen l’ús de electricitat en el mateix instant tinguin garantit un millor servei, sense interrupcions ni talls inoportuns, i sense que sigui necessari construir gegantines infraestructures dissenyades només per funcionar quan la xarxa principal està col·lapsada.

Així mateix, si un usuari està produint energia renovable a casa i la seva infraestructura està connectada la xarxa principal, podria vendre el seu excedent quan el preu en el mercat fora especialment avantatjós.

Aquesta dialèctica de lliure mercat, capaç de detectar els errors i desviacions en temps real, així com afavorir l’accés a la informació i la decisió individuals, portaria a la xarxa elèctrica a funcionar com un autèntic sistema Web 2.0.

Recordant a Jeremy Rifkin i la seva “economia de l’hidrogen”

Si, al seu torn, l’usuari emprar un cotxe elèctric, la mateixa xarxa elèctrica intel·ligent estaria proporcionant l’energia del mitjà de transport privat d’aquest.

Seria el principi del final d’una xarxa de distribució de derivats del petroli de la qual encara depenen els automòbils actuals, fruit al seu torn de la majoria de grans conflictes geopolítics del món modern.

Diversos centres tecnològics van encara més enllà. Un usuari podria no només recarregar el seu cotxe elèctric a casa quan fos més econòmic o escollint només fer-ho amb energies renovables (o recarregar el cotxe amb renovables en dies especialment avantatjosos per a la producció d’aquest tipus d’energia, el que reduiria el seu preu a la xarxa intel·ligent).

L’usuari també podria adquirir un cotxe capaç no només de recarregar la bateria mitjançant la conducció (a través de, per exemple, l’accionament del fre, com passa amb el Toyota Prius i vehicles híbrids similars), sinó que seria capaç de crear un excedent a la bateria del seu cotxe que, a continuació, podria repercutir sobre el seu consum domèstic o fins i tot vendre.

D’aquesta manera, conduir no només no costaria diners en combustible sinó que, quan es complissin les condicions necessàries (per exemple, conduir el necessari per poder recarregar prou la bateria del cotxe), podria generar diners a l’usuari.

No es tracta d’idees esbojarrades; l’Administració dels Estats Units està posant la primera pedra d’aquesta nova “economia de l’energia”. El professor de Wharton -també assessor de governs i empreses als Estats Units i Europa- Jeremy Rifkin, plantejava ja fa uns anys un sistema similar, basat en l’hidrogen com a energia renovable, en el seu assaig L’economia de l’hidrogen.

Rifkin parla d’una xarxa energètica basada en l’ús d’hidrogen i d’abast local, regional i estatal a la que es connecten milions d’usuaris, basada en els mateixos principis que van fer possible la World Wide Web.

En ella, els usuaris podrien compartir l’energia d’igual a igual i crear un model descentralitzat d’accés a l’energia. Aquest disseny sobre la generació i accés descentralitzat a l’energia apaivagaria, segons Rifkin, la dependència del món respecte del petroli i restaria importància al joc geopolític existent entre els països productors i els principals importadors.

Consumir amb coneixement de causa

El plantejament de la nova Administració nord-americana és similar en alguns aspectes a la idea de Jeremy Rifkin, encara que menys ambiciosa. No obstant això, la xarxa elèctrica intel·ligent o “smart grid”, com comença a ser coneguda pel gran públic, constitueix la primera pedra d’un sistema que acabaria assemblant als postulats de Rifkin.

La xarxa intel·ligent actual seguirà depenent de la producció energètica fòssil, encara que hi ha plans per augmentar la importància de les renovables en el sistema, que seguiran sent de totes maneres una petita porció de les necessitats energètiques dels Estats Units durant les pròximes dècades, de no trobar – una manera de produir energia verda que sigui igual o més barata que el carbó.

Si aquesta energia, ja sigui solar, hidràulica, eòlica, marina o geotèrmica, o el conjunt d’aquestes, aconsegueix ser a curt termini més barata que el carbó, s’hauria resolt la senzilla equació plantejada per Google.org:

  • RE

La xarxa elèctrica intel·ligent no pot esperar tan sols anys a ser dissenyada i, a més, pot ser concebuda amb la perspectiva d’anar reduint la generació elèctrica procedent de fòssils a mesura que s’incorpori cabal d’energies renovables a la xarxa.

Si s’aconseguís generar energia neta en quantitats suficients i a un preu inferior al del carbó, principal combustible fòssil en el mercat de la generació elèctrica, s’hauria acabat amb un dels principals generadors de gasos amb efecte hivernacle.

Mesurar l’energia per, a continuació, estalviar

Vivim en un món en què les empreses, les organitzacions i els ciutadans desconeixen amb exactitud quanta energia consumeixen durant la seva quotidianitat: no sabem el que gasta exactament cada electrodomèstic, quant emet o quant ha costat, en termes energètics, construir i portar l’aparell fins a la llar.

Un desconeixement present en totes les esferes de la societat: només paguem per l’energia que consumim, a la vegada que ens despreocupats de com es produeix, d’on prové o com podríem utilitzar amb molta més eficiència sense renunciar a res.

L’energia, com l’aigua potable i altres recursos preciosos del planeta, ha estat tractada històricament com si el seu cabal fos inesgotable i la seva ocupació no causés efectes secundaris en el medi ambient.

L’era de la impunitat sobre l’ús de l’energia i l’aigua s’ha acabat.

Major informació = millors decisions

Com havia plantejat Jeremy Rifkin, diverses startups parteixen del model d’innovació que ha permès el sorgiment Internet i, més tard, de l’onada d’innovació batejada com Web 2.0 (amb Google, YouTube, Facebook i Twitter, entre altres serveis, com estendards): volen proporcionar als usuaris la màxima informació per tal que aquests, a través d’aquesta major transparència informativa, puguin efectuar millors decisions per ells mateixos.

La idea autènticament disruptors és tan antiga com la pròpia definició de democràcia i lliure mercat efectuada per pensadors de la teoria neoclàssica de l’economia com Adam Smith: perseguir el millor per un mateix (com la famosa “pursuit of happiness” o recerca de la felicitat, una de les frases més famoses de la Declaració d’Independència dels Estats Units i escrita per Thomas Jefferson a partir d’escrits de John Locke) reforça el sistema en el seu conjunt.

Encara que, com passa en el món real, és necessari un marc regulador que asseguri que tots els individus d’aquest sistema “juguen net”. No és una apreciació nímia, si fem una ullada a l’actual situació de l’economia mundial, a causa de l’excés d’alguns actors del mercat financer.

Nous mètodes per millorar l’eficiència energètica

Augmentar l’eficiència de l’energia que es consumeix en el món implica estalvi econòmic, menor pressió sobre els ecosistemes, menors tensions geopolítiques i reducció de l’emissió de gasos amb efecte hivernacle, que incideixen sobre el canvi climàtic.

Els projectes Google PowerMeter, Tendril i AMEE constitueixen originals innovacions que volen accelerar l’adopció d’una xarxa elèctrica intel·ligent, descentralitzada i oberta, en la qual empreses i usuaris no només siguin consumidors, sinó també venedors d’energia i serveis per a la seva captura o distribució.

Representants de les tres iniciatives van presentar els seus respectius projectes en l’esdeveniment tecnològic Demo 09, celebrat a Silicon Valley (vídeo de les seves intervencions).

Matt Marshall, responsable del bloc tecnològic VentureBeat i productor executiu de Demo, explica que, durant massa temps, el sector energètic ha estat controlat per grans empreses que no han sentit la necessitat -ni la pressió política o social- de ser transparents sobre que quanta energia utilitzem.

“Si fossis a entrar a un supermercat a per una barra de pa i la botiga no tingués cap informació intel·ligible sobre el seu preu o ingredients, probablement sortirien a pressa de l’establiment”, diu Marshall.

“És bàsicament el que està brutícia amb el nostre consum energètic. Gasten massa però som beneïda ignorants sobre el que el nostre comportament està causant al medi ambient”.

Marshall clarifica, a més, que la xarxa elèctrica està conformada per un sistema tancat i protegit en la seva major part, “i necessitem desesperadament una visió oberta d’aquesta si anem a fer efectiu el canvi [des d’un sistema tancat i opac a una xarxa elèctrica intel·ligent]”.

Google PowerMeter, Tendril, AMEE i iniciatives similars volen contribuir a acabar amb aquesta opacitat de la manera més ràpida possible, tot i que reconeixen que bona part del canvi estructural s’ha d’emprendre des dels governs, ja que el mercat energètic no només està controlat per gegants energètics , sinó que està fortament regulat i, en països com Espanya, subvencionat per alterar el preu de l’energia i abaratir-la als usuaris finals.

És a dir: els ciutadans espanyols, com els d’altres països, estem acumulant un deute amb les companyies energètiques que haurem de pagar amb interessos en els propers anys.

En el context mundial i en el món anglosaxó en particular, una major adopció d’ideologies econòmiques liberals no ha incidit sobre l’estructura opaca i oligàrquica del sector energètic: el lliure mercat implica un marc transparent que tots els interessats han de respectar, en igualtat de condicions.

L’Administració competent en cada cas només ha d’actuar per evitar deformacions interessades d’aquest joc net, ja es tracti d’evitar el monopoli o la creació de cartells comercials que fixin el preu d’un determinat servei.

La realitat ha demostrat que tant el monopoli -formal o de facto- com els cartells energètics han estat freqüents a Occident en les últimes dècades.

¿Principals perjudicats? La ciutadania i el medi ambient: l’opacitat d’aquest sistema ha evitat la seva supervisió efectiva per l’opinió pública (“accountability”) i ha perjudicat la innovació o l’augment de l’eficiència en la generació i consum d’energia.

Un mercat atractiu que necessita traçabilitat

Les possibilitats d’un mercat energètic lliure i just són immenses. Només als Estats Units, el mercat energètic suposa almenys 1 bilió de dòlars (bilió europeu: milió de milions).

Durant la propera dècada, es realitzaran al país anglosaxó inversions en aquest mercat per valor de 100.000 milions l’any. Els emprenedors de EUA i la resta del món volen aplicar idees disruptores a un sector que incideix decisivament sobre la marxa de la societat i el món.

Existeixen companyies de diferents sectors que es declaren “sense petjada ecològica” (de l’anglès “carbon neutral”), a més d’assegurar que ajudaran a l’usuari a reduir el seu impacte sobre el medi ambient; el consumidor ha de ser caut amb els missatges que únicament inclouen paraules vàcues.

En aquests casos, és recomanable familiaritzar-se amb el terme “greenwashing“, literalment “rentat verd”, al que recorren els departaments de màrqueting.

La traçabilitat és emprada en la Unió Europea per obtenir l’impacte que va deixant un producte al llarg de la cadena de subministraments, des de la producció de les seves matèries primeres fins a la seva arribada al consumidor, incloent manipulacions, composició, materials i maquinària empleats, natura i temperatura dels processos de producció, lot, etcètera.

Actualment, existeixen tecnologies per rastrejar amb precisió el recorregut d’un producte al llarg de la cadena productiva i de comercialització, gràcies a Internet, xarxes i sensors de comunicació, tecnologies inalàmbriques, sistemes de posicionament (GPS) i altres millores.

La traçabilitat ha estat emprada, encara que amb resultats difusos, en àmbits com la gestió de qualitat, la gestió mediambiental i sistemes de control coneguts com a cadena de custòdia.

Tant EUA com la UE inclouen sistemes de traçabilitat embrionaris, obligatoris en sectors com l’alimentari: tant Amèrica del Nord com a Europa demanen als països exportadors de productes alimentaris comptar amb sistemes comprovables sobre el recorregut del producte fins a arribar a les duanes.

Seguir el rastre ecològic a l’energia: AMEE

Encara no existeix un estàndard universal per a seguir tot tipus de productes, des del seu inici al final de la seva vida útil, reciclatge i ocupació per a crear un altre producte.

Quan comprem un refresc, ¿hi ha manera de saber des d’on va arribar fins al punt de venda, així quant va costar produir i distribuir en termes energètics?

L’anomenada emergia, amb “m” (del terme anglès “embodied energy”) defineix a “l’energia útil (exergia) d’un determinat tipus, que ha estat utilitzada tant directa com indirectament en el procés d’elaboració d’un determinat producte o servei”, segons els qui encunyaren aquesta nova manera de calcular l’autèntic cost d’un producte o servei, David M. Scienceman i Howard T. Odum.

Si l’ “emergia” ha estat emprada per calcular l’impacte dels materials emprats en la construcció d’edificis sostenibles, mitjançant els estàndards de certificació britànic (Codi per Cases Sostenibles) i nord-americana (LEED, l’anglès Directives en Energia i Disseny Ambiental), AMEE pretén fer el mateix amb l’energia que generem i consumim.

Els objectius d’aquesta startup britànica són tan ambiciosos com complementaris amb la creació de xarxes elèctriques intel ligents: “AMEE pretén mapejar, mesurar i traçar tota la informació sobre diòxid de carboni i energia de la Terra.

Això inclou sistemes i metodologies per mesurar CO2 i avaluacions energètiques (individus, empreses, edificis, productes, cadenes de subministrament, països, etc.), i totes les dades de consum energètic (combustibles, aigua, deixalles, factors quantitatius i qualitatius) ” .

En paraules de l’editor de la versió britànica del bloc tecnològic TechCrunch, Mike Butcher, “AMEE és com un OpenID per la teva petjada ecològica“, al pretendre esdevenir un estàndard independent i obert per realitzar les mesures sobre l’impacte energètic de tots nosaltres i el món que ens envolta, des dels productes que comprem als viatges que fem, la casa on vivim o la ciutat on hem nascut.

OpenID (el fem servir també a *faircompanies) és un estàndard descentralitzat per a l’accés a diversos llocs web mitjançant l’ús d’un únic identificador; d’aquí l’analogia de Butcher.

Heus aquí un mercat amb un potencial colossal, tot i que encara en potència: mesurar d’una manera fidedigne l’impacte energètic de l’activitat humana sobre la Terra.

De moment, AMEE ha despertat l’interès de corporacions tan poderoses com el mateix Govern del Regne Unit, un dels seus clients. La seu de l’empresa és Londres, demostrant, que no totes les idees innovadores es conceben o maduren en entorns com Silicon Valley.

No obstant això, la signatura no és totalment aliena a la Badia de San Francisco, ja que la filial de capital risc de O’Reilly Media, AlphaTech Ventures, ha invertit en l’empresa.

AMEE construeix un servei web (API, o interfície de programació d’aplicacions) que altres llocs web podran integrar, en el qual es combinaran amidaments, càlculs, perfils i sistemes transaccionals.

Un algorisme capaç d’aplicar factors de conversió entre energia i emissions de CO2, i representar dades procedents de 150 països i regions.

La intenció de AMEE és, per tant, mesurar el consum energètic produït per l’ésser humà i facilitar aquesta mesura, en diferents formes, a altres serveis web o empreses que vulguin integrar l’API per millorar els seus productes o serveis.

L’API proporcionarà ajuts per a “facilitar punts de referència comú per a la mesura, el seguiment, la conversió, la col·laboració i presentació d’informes”.

Google PowerMeter

Google intenta influir decisivament sobre la nova Administració dels Estats Units per que la nova xarxa energètica sigui construïda d’una manera oberta. De moment, Barack Obama ja té l’esborrany dels pressupostos de 2010, que destinaran 26.300 milions de dòlars en inversions i préstecs a iniciatives sobre energies netes, diners que inclouria fons per establir les bases d’una “xarxa elèctrica intel·ligent”.

L’empresa amb seu a Mountain View, al costat de San Francisco, creu que és crucial evitar que tota la xarxa depengui d’un sol protocol tecnològic, que afavoriria a qui dissenyi i mantingui aquesta tecnologia. General Electric és una de les empreses que pressionen en aquest sentit.

El que queda clar en qualsevol cas és que Google no frivolitzava amb la iniciativa filantròpica Google.org, que s’està convertint en un dels pilars estratègics de la signatura, a mesura que les innovacions d’Internet es traslladen a altres àmbits com la telefonia mòbil i aviat tot tipus d’aparells i estris, com expliquem en el reportatge Després de la Web 2.0: sensors i maquinari lliure.

Google PowerMeter és un dels esforços de l’empresa per aportar un sistema de mesurament energètic als ciutadans, que els permeti prendre decisions en temps real a partir d’informació real, intel·ligible i que podrà ser consultada a diferents plataformes.

Thomas Sly, responsable del projecte, comparava recentment la compra d’energia amb la d’aliments. Actualment, comprar energia és per a un usuari quelcom similar a fer la compra sense una recepta que inclogui tot el que s’ha comprat.

Sembla un objectiu corrent, però Google PowerMeter pretén fer transparent una tasca que serà més difícil de portar as terme que no pas de plasmar sobre el paper o el web: recollir i ajudar a distribuir tota la informació possible sobre ús energètic de qualsevol persona, fet que repercutiria sobre una major responsabilitat de l’usuari sobre el seu propi consum.

Google PowerMeter, encara un prototip, rebrà informació dels comptadors i proporcionarà a qui es registri en el servei accés al seu consum elèctric domèstic a través de, per exemple, la seva pàgina iGoogle (pàgina que els usuaris poden personalitzar amb la incorporació de diferents aplicacions , “gadgets” o “widgets”, en funció de l’argot emprat).

Està per veure quin nivell de col·laboració aconseguirà Google dels principals proveïdors energètics dels Estats Units, per no parlar de la resta del món. La idea és, no obstant, atractiva i innovadora. També fresca, per a una empresa que fa temps que va deixar de ser una startup.

Facilitar el diàleg entre consumidors i proveïdors energètics: Tendril

Com AMEE i Google PowerMeter, Tendril també pretén augmentar la conscienciació de l’usuari amb respecte al seu consum energètic facilitant tota la informació necessària per prendre la decisió més encertada a cada moment. Així mateix, Tendril també creu que més informació, proporcionada d’una manera clara i inequívoca, conduirà a un consum energètic més eficient.

A diferència dels comptadors de consum energètic que han aparegut en els darrers temps, Tendril -firma amb seu a Boulder, Colorado- no només explica quanta energia es consumeix en un espai i en un moment determinat, sinó que convida a prendre decisions en funció de les dades rebudes a cada instant.

Tendril pretén que la seva solució, que inclou un comptador que costarà, segons el conseller delegat Adrian Tuck, entre 30 i 50 dòlars, així com un servei web compilar la informació rebuda pel dispositiu instal lat a la llar.

El projecte de mesurament energètica de Tendril compleix amb les especificacions proporcionades per l’Aliança Zigbee, un “sistema sense fils global que connecta diferents dispositius per a que treballin conjuntament i millorin la nostra vida diària”.

Mesurar la nostra petjada ecològica

Diversos projectes s’han compromès a mesurar en números exactes la nostra petjada ecològica. Pretenen que deixem de comprar i consumir energia sense tenir factura detallada de la compra que realitzem que, a més, en la majoria dels casos està subvencionada per nosaltres mateixos.

Els preus de l’energia són artificialment baixos, però aquesta diferència entre el preu de venda i el cost de producció no constitueix un regal altruista dels gegants energètics, sinó un ajornament en el pagament que tots els ciutadans hauran de realitzar. Estem consumint energia en aquests moments i volem que la paguin els nostres fills. Malauradament, no n’és demagògia.

Cal seguir molt de prop AMEE, Google PowerMeter i, en menor mesura, Tendril. Són iniciatives que emprenedors de tot el món haurien d’estar imitant.