(hey, type here for great stuff)

access to tools for the beginning of infinity

Comerç just, o com apropar productors i consumidors

El comerç just és una modalitat de comerç ètic que promou una relació justa entre productors i consumidors.

El comerç just és una manera alternativa i responsable de comerç promoguda per empreses, personalitats, organitzacions no governamentals, l’ONU i moviments socials i polítics (pacifisme i ecologisme entre ells), per crear una relació comercial justa entre productors, intermediaris i consumidors.

L’establiment de relacions comercials i respectuoses pretén:

  • Garantir als treballadors i treballadores un salari just.
  • Millorar les condicions de seguretat i higiene del lloc de treball.
  • Fomentar la igualtat d’oportunitats per a les dones.
  • Protegir els drets dels nens.
  • Tenir cura de les minories ètniques.
  • Preservar el medi ambient.

Tanmateix, el comerç just valora la qualitat i la producció ecològiques; mira d’evitar, quan és possible, intermediaris entre productors i consumidors; informa als consumidors sobre l’origen del producte.

Com recull la definició de Wikipedia, “el comerç just implica el preu just; és a dir, que aquest no contingui components influenciats per intervencions o subsidis estatals que distorsionen, per se, el concepte de comerç just.”

El comerç just o alternatiu pretén contribuir al desenvolupament integral -econòmic, social, ambiental- de les comunitats.

El comerç just intenta respectar la idiosincràsia dels pobles, les seves cultures i tradicions, així com els seus drets humans bàsics, com estableix la Declaració Universal dels Drets Humans.