(hey, type here for great stuff)

access to tools for the beginning of infinity

Comptadors intel·ligents per estalviar electricitat

Eliminar el consum dels aparells en stand by equivaldria, en quant a estalvi d’emissions, a suprimir tots els vols aeris. Una nova generació de comptadors calcula la nostra petjada ecològica.

L’Agència Internacional de l’Energia (AIE) estima que el consum fantasma, despesa elèctrica generada per carregadors i aparells en pausa (stand by), produeix l’1% de les emissions mundials de CO2. Perquè aquesta xifra es pugui entendre en perspectiva, dir que el transport aeri mundial contribueix amb menys del 3% de les emissions globals de diòxid de carboni.

L’augment en l’ús i consum de dispositius com telèfons mòbils, ordinadors portàtils, aparells d’aire condicionat, videoconsoles portàtils i de sobretaula, i d’altres, agreuja la despesa innecessària provocada per un mal disseny dels propis aparells, que permet que el “consum fantasma” sigui ja una de les majors causes concretes d’emissió de CO2.

Aplicar un millor disseny industrial i introduir normatives més estrictes sobre consum durant l’anomenat stand by no bastarien per a acabar amb aquest fenomen sense l’existència d’una conscienciació sobre el consum energètic entre la població mundial, independentment del nivell de renda.

Institucions com la pròpia AIE alerten de l’augment del nombre de dispositius informàtics i electrònics. Més carregadors permanentment connectats a l’electricitat implica un augment del consum elèctric permanent.

Com solucions davant l’increment del consum fantasma. De moment, sembla no existir altra que la conscienciació, encara que algunes companyies veuen comprat en una inquietud cada vegada més important entre els usuaris: com controlar la despesa energètica en les llars?

L’altra cara de les tecnologies de la informació

L’alfabetització tecnològica és un dels objectius de la Unió Europea des que s’establís l’agenda de Lisboa (que, d’altra banda, serà difícil de complir), per a situar a la UE a l’altura d’Estats Units en tecnologies de la informació. La cara més amable de l’avanç tecnològic són la generació de riquesa, l’augment de l’eficiència de determinats llocs laborals o l’increment de la productivitat.

Què tenen a veure les tecnologies de la informació amb el consum energètic? Usar més aparells electrònics i informàtics implica multiplicar el nombre de transformadors i carregadors elèctrics per a alimentar les bateries dels dispositius. Segons el científic Alan Meier, l’energia malbaratada per dispositius i carregadors que segueixen consumint malgrat no ser utilitzats constitueix el 10% de la despesa energètica de les llars.

Un estudi a França situa el consum dels aparells en stand by (sense funcionar, però no apagats) en el 7% de la despesa total, mentre altres estudis augmenten aquesta xifra fins al 13%. Només el consum balafiat amb els dispositius en mode d’espera ascendeix a 50 euros a l’any en les llars europees.

La situació no tindria per què millorar, si no es produeix un canvi dràstic en el disseny industrial d’aquests aparells, acompanyat per la conscienciació dels usuaris. El nombre de subscriptors a la telefonia mòbil, de línies d’Internet de banda ampla, aparells informàtics i electrònics augmenta imparable.

A Itàlia, Portugal o Espanya, hi ha més mòbils actius que habitants. La connexió a Internet arriba a pràcticament a la meitat dels europeus occidentals, i supera aquesta quota a l’Amèrica del Nord, Japó, Corea del Sud o Austràlia.

Només als Estats Units, el consum fantasma afegeix 3.000 milions de dòlars a l’any en costos energètics. Segons el Departament d’Energia d’Estats Units, el 5% del consum energètic total de les llars en aquest país equival a l’electricitat produïda per 18 estacions de generació elèctrica convencionals.

Temps de petit voltatge

Augmenta la xifra d’aparells que inclouen un petit convertidor extern o intern que subministra un petit voltatge (entre 6 i 24 volts), el qual manté actives algunes funcions secundàries (rellotge, encès remot). Són dispositius que necessiten alimentació permanent, fins i tot quan l’aparell no està en funcionament.

És el fenomen de l’stand by, amb presència en les llars de tot el món, fins i tot en els més humils: tecnologies com la telefonia mòbil estan presents en els indrets més remots dels països més desfavorits.

Tant la Unió Europea com els Estats Units promouen l’ús d’electrodomèstics i equips informàtics i electrònics eficients, a través d’un etiquetatge distintiu dels dispositius més curosos amb el consum (Energy Star als Estats Units, Canadà i Austràlia, etiquetes energètiques europees, certificació TCO per a equipament d’oficina), i existeixen iniciatives internacionals que intenten fomentar l’ús eficient de l’energia, tant en llars com en oficines i indústria.

Un exemple d’això és l’One Watt Initiative (el Pla d’Un Watt), una proposta d’estalvi impulsada el 1999 per l’AIE, per tal de reduir el 2010 el consum fantasma de tots els aparells elèctrics a un watt, una xifra simbòlica, però que provocaria un estalvi dramàtic. No es tractaria de deixar d’emprar aparells, sinó de reduir el consum energètic mundial.

El Green Electronics Council ha desenvolupat EPEAT (eina d’avaluació ambiental per a productes electrònics, en les seves sigles en anglès), un programa d’etiquetatge ecològic en el qual participen 26 dels majors fabricants informàtics mundials, que pretén “ajudar els compradors en els sectors públic i privat a avaluar, comparar i seleccionar ordinadors d’escriptori, portàtils i monitors basats en els seus atributs mediambientals”.

Iniciatives com Energy Star i EPEAT pretenen oferir un distintiu ecològic als fabricants i, alhora, pal·liar el creixent consum elèctric.

Controlar l’energia que gastem (malbaratem?)

Les tecnologies de la informació requereixen l’ús d’ordinadors, telèfons mòbils i altres dispositius, que s’uneixen als electrodomèstics tradicionals i la il·luminació per a augmentar la despesa energètica per habitant i llar.

Per aquest motiu, el debat sobre augmentar l’eficiència energètica en les llars a través de mesures senzilles com el control del consum fantasma genera interès no només entre els ciutadans més conscienciats, sinó entre les empreses.

Firmes com l’startup britànica Do It Yourself Kyoto (DIY Kyoto), creuen que hi ha mercat per a aparells intel·ligents que expliquin als usuaris quina energia es gasta a cada moment, quins aparells són els responsables i quins llocs oblidats de la casa formen part del problema.

Es tracta de dispositius que, a diferència dels tradicionals comptadors de la llum, informen no solament sobre la despesa realitzada, sinó que n’aporten diferents tipus de mesurament (kilowatts per hora, cost econòmic per hora o quilograms d’emissions de CO2 per hora), i pretenen explicar d’una manera intel·ligible quina relació hi ha entre aquestes rentadores mig plenes i aquests transformadors permanentment endollats en la llar i la petjada ecològica d’una determinada família o individu.

Despesa energètica mitjana dels aparells que generen consum fantasma:

 • Televisor apagat, en estat d’encès remot: 300 Wh/dia (watts hora per dia).
 • Vídeo: 260 Wh/dia.
 • Forn microones amb rellotge: 160 Wh/dia.
 • Alimentadors de petits aparells (mòbil, reproductor digital, màquina d’afaitar elèctrica): 200 Wh/dia.
 • Equip de so amb control remot: 160 Wh/dia.
 • Caldera de gas amb encès electrònic: 250 Wh/dia.
 • Alarma domèstica: 160 Wh/dia.
 • Telèfon amb alimentació elèctrica: 240 Wh/dia.
 • Fax o impressora sense funcionar, encara que activats: 240 Wh/dia.

Cap d’aquests aparells electrònics inclou un petit comptador elèctric digital, capaç d’explicar a l’usuari quanta energia és malbaratada per “l’innocent” oblit de mantenir carregadors i aparells electrònics encesos, literalment, durant tota la seva vida útil. Serà difícil comptar amb avanços d’aquest tipus a curt o mig termini.

A la falta de comptadors integrats en els propis dispositius, s’uneix la manca de coneixement dels usuaris pel que fa als comptadors convencionals, que només oferixen un resum detallat del consum general de la llar, i el seu objectiu és merament administratiu: rendir compte a la companyia elèctrica de quina és la nostra factura en funció del consum de tot la llar. A major el consum, major l’import pagat per l’usuari.

De manera que, a pesar de les campanyes d’eficiència energètica d’aquestes companyies, la contradicció segueix present: el benefici per als accionistes està relacionat amb el consum d’energia. A major consum (pitjor per al medi ambient), majors beneficis (millor per als propietaris i accionistes de les empreses energètiques).

Més informació = major conscienciació sobre la petjada ecològica personal

Què ocorreria amb el consum fantasma, no obstant això, si els usuaris sabessin a cada moment quanta energia gasta cadascun dels aparells que els envolten? En un article sobre els nous aparells que ajuden a calcular quanta energia gastem, The Economist (Power plays), n’ofereix pistes.

L’article cita un estudi elaborat per Nissan a partir de l’ús que els conductors fan del sistema d’estalvi de gasolina que els cotxes de la marca incorporen en el seu quadre de comandament. Amb aquesta eina, similar a la incorporada per models híbrids com el Toyota Prius, la marca japonesa controlada per Renault informa al conductor sobre la relació entre la seva manera de conduir i el consum del cotxe a cada moment.

Segons l’estudi, els usuaris han reduït el consum de combustible en un 10%, des que el cotxe els informa iterativament quin és l’efecte sobre despesa de combustible d’accions com les accelerades, la conducció tranquil·la, etcètera.

Investigacions com la de Nissan permeten dirimir, segons The Economist, si el mateix model d’eficiència energètica basat en la informació sobre la despesa realitzada a cada moment es pot traslladar al consum energètic en les llars.

D’assortir el mateix efecte, un “comptador elèctric intel·ligent” que ens expliqués l’electricitat que vam gastar a cada moment ajudaria a conscienciar-nos i, per tant, a ser més respectuosos amb l’electricitat. El premi per a l’usuari: saber què deixa de contaminar o emetre a l’atmosfera amb les seves accions, a més d’estalvi en la factura elèctrica.

Hi arriben els comptadors intel·ligents

Actualment, l’electricitat consumida a casa és un bé que l’usuari percep com universal, ubic i poc relacionat amb els gasos d’efecte hivernacle.

Els comptadors de la llum són difícils d’entendre i molts usuaris desconeixen fins i tot el seu emplaçament, sobretot quan es tracta de comunitats de veïns, on els comptadors són instal·lats en espais comuns perquè les companyies tinguin un accés senzill a la seva lectura.

Moltes empreses creuen que aquesta falta de coneixement i opacitat dels propis mecanismes dissenyats per a ser controlats per les companyies energètiques, ofereix una oportunitat de mercat: per què no crear una aplicació que controli i expliqui d’una manera senzilla quanta energia gasta una llar i, més important, quina quantitat gasta cada dispositiu o zona de la llar?

Una nova generació de maquinari i programari, capaç d’intercanviar informació entre diferents aparells i fins i tot amb Internet, tenen com objectiu controlar la despesa innecessària i augmentar-ne l’eficiència. Són els anomenats “comptadors intel·ligents”, sovint un aparell electrònic més (amb la seva pròpia despesa afegida, faltaria més) que calculen el consum elèctric a casa.

Diverses empreses comercialitzen o treballen en un nou tipus d’electrodomèstic per a la llar: l’electrodomèstic que controla la despesa energètica dels altres aparells de la casa. Un mesurador del nostre consum elèctric, capaç de competir amb el -massa tècnic i general- comptador elèctric.

A més de controlar el consum, alguns comptadors intel·ligents integren funcions de seguiment en la generació d’energies renovables, si una llar que integra un d’aquests dispositius compta amb panells solars fotovoltaics.

L’usuari seria capaç de comptabilitzar l’autèntic estalvi que suposen senzills canvis d’hàbits, i que es traduïxen en menys emissions de CO2 o estalvi econòmic:

 • Desconnectar, televisor, aparell de vídeo, videoconsola, i altres aparells al sortir de casa; especialment quan se surt de vacances.
 • Agrupar les preses de diversos aparell en un lladre amb interruptor per a facilitar l’apagat en grup. Se’n poden disposar al voltant d’agrupacions de dispositius (televisor i perifèrics; ordinador i perifèrics; etcètera).
 • No deixar transformadors connectats a la xarxa elèctrica quan no siguin usats.
 • Comprar aparells que consumeixen menys energia. La revista Consumer ofereix informació detallada sobre l’etiquetatge energètic europeu.

Aparells i serveis que amiden i controlen la despesa energètica:

 • Wattson (cobertura a faircompanies; esment en The Economist): aparell amb atractiu i minimalista disseny que monitoritza el consum energètic del conjunt de la casa o determinats aparells. És un treball de disseny industrial remarcable, amb un mecanisme que mostra el nivell relatiu d’energia consumida tan aconseguit com senzill d’entendre: quan el consum és baix, el dispositiu es torna blau, mentre un consum disparat fa que el DIY esdevingui, literalment, vermellenc. (Nota: tinc ganes de provar-lo a casa. Crec que fins i tot el bebé ho entendrà). The Guardian el considera un dels 10 dispositius que cal tenir, i el qualifica de “cosí de l’iPod” per a controlar la despesa energètica. Els estudis de DIY mostren que el seu ús es tradueix en un estalvi d’un 3% a un 15% en la despesa energètica de la llar. Es ven al Regne Unit (a la tardor n’arribarà A Estats Units) a 125 lliures (160 euros, versió estàndard) o 350 lliures (445 euros, edició limitada). En calcula la despesa realitzada a cada moment i l’acumulada, sense necesitat de fils, i mostra la factura energètica en lliures esterlines, euros o dòlars. Es pot veure’s la despesa econòmica i l’energètica a cada moment.
 • Kill-a-Watt (entrada a Wikipedia): a diferència del Wattson, que intenta conscienciar sobre la despesa energètica concreta i a cada moment a través d’advertiments fins i tot cromàtics, els diferents models del Kill-a-Watt, manufacturats per la firma P3 International, se centren a mostrar el consum energètic. Menys atractiu; igual d’efectiu. Mostra informació en kilowatts-hora, voltatge (volts), corrent (ampers), watts i freqüència (hertz).
 • Tendril: la firma es defineix com “la primera empresa de programari a proveir un conjunt d’aplicacions i productes de maquinari modulars i integrats que connecta a les companyies energètiques amb els consumidors per a entendre i gestionar millor el consum.”
 • The Owl (esment a The Economist): en calcula la despesa econòmica, l’energètica i fins i tot la quantitat de CO2 emesa a l’atmosfera per un preu de 34,95 lliures (45 euros). El seu disseny potser no sigui tan contemporani com el Wattson, però la seva senzilla interfície aporta tota la informació necessària per a monitoritzar a cada moment què gasta la casa en el seu conjunt. Consta d’un sensor que es connecta a la caixa de fusibles, un emissor de la lectura energètica i, finalment, d’un petit monitor amb pantalla LCD. Un pot caminar per la llar desconnectant aparells que ni tan sols recordàvem que estiguessin endollats; la diferència en la lectura elèctrica té una repercussió instantània sobre el monitor de The Owl, de la grandària d’un comandament a distància.
 • PowerCost Monitor (cobertura a TreeHugger): dispositiu canadenc similar a The Owl i Kill-a-Watt; incorpora sensor, que s’ha de connectar a la caixa de fusibles, i monitor per a realitzar el seguiment detallat del consum elèctric. El PowerCost ha estat dissenyat per a detectar el consum fantasma i minimitzar la despesa elèctrica menys controlada per l’usuari.
 • Home Joule (cobertura a TreeHugger): a diferència dels altres comptadors intel·ligents, o dispositius per a controlar la despesa energètica, el petit Home Joule ha estat dissenyat per a rebre informació en temps real de la companyia elèctrica, el temps local i el consum. Com ocorre amb el Wattson, la pantalla d’aquest molt més petit dispositiu canvia de color quan el consum és especialment alt.
 • Onzo (cobertura en TreeHugger i Computing): n’ofereix informació sobre el que es gasta en temps real; intercanvia -sense necessitat de fils- informació amb l’ordinador, on compara el consum de l’usuari amb d’altres persones; és un dispositiu dissenyat per a permetre actualitzacions de programari; per a la seva fabricació, s’han emprat materials reciclats; opera sense necessitat de bateria (no és un electrodomèstic més, en aquest cas per a amidar la despesa d’altres aparells).
 • EUM 2000 (esment a MetaEfficient i TreeHugger): dissenyat per al mercat nord-americà (n’ofereix mesuraments de consum per a tota la llar en KWh i dòlars, si l’usuari configura el preu de l’energia en la seva àrea), l’EUM 2000 compleix amb la seva funció. No massa atractiu i un preu superior a alternatives similars (200 dòlars).

El govern britànic recolza la idea d’instal·lar en cada llar del Regne Unit una aplicació similar a Wattson (la nostra cobertura sobre el dispositiu, que data de principis de 2007). Hi existeixen, no obstant això, altres veus que s’oposen a semblant iniciativa. Energywatch, organització de seguiment del sector elèctric en el Regne Unit, posa les seves traves a l’adquisició massiva de dispositius com ara Wattson.

Per Energywatch, cal recordar que aquests aparells de mesurament no controlen el consum de gas i, malgrat canviar a curt termini el comportament dels usuaris, podria tractar-se més d’una moda passatgera que d’una nova tecnologia capaç de canviar dramàticament el consum energètic de les llars d’arreu del món.

Vegem què ocorre en els pròxims anys amb aquests aparells, dissenyats perquè sigui l’usuari qui realitzi el seguiment del que consumeix a cada moment.

Seran els usuaris capaços de reduir dramàticament el consum d’electricitat a casa?

Recursos en Internet:

 • Calculadora de consum energètic.
 • One Watt Initiative (per al foment de l’eficiència energètica).
 • Conversió del kilowatt-hora (kWh) en altres unitats.
 • Programari: LocalCooling (eina de gestió de l’energia consumida per l’ordinador per a Microsoft Windows, desenvolupada per Uniblue Labs, que permet optimitzar el consum de qualsevol ordinador amb aquest sistema operatiu); i SusiClimate (aplicació per a Mac OS X que calcula en temps real les emissions de CO2 generades per l’ordinador en ús).
 • OpenEco: portal amb recursos sobre consum energètic que es defineix com “comunitat en línia global que aporta eines gratuïtes i fàcils d’usar per a ajudar els seus participants a conèixer, calcular i comparar el rendiment energètic, així com compartir les millors pràctiques per a reduir l’emissió de gasos amb efecte hivernacle.”
 • Guia sobre informàtica sostenible de la Universitat de Boulder, Colorado (Estats Units).
 • Etiquetes energètiques en els electrodomèstics europeus: guia en Consumer i article de faircompanies.
 • Preguntes freqüents del programa “Llars Verdes” del Ministeri de Medi ambient espanyol.
 • Reliant Energy: firma texana que ha instal·lat comptadors amb accés remot en habitatges de Houston i Dallas, que permeten a la companyia disminuir el subministrament a aparells d’aire condicionat, calentadors d’aigua i bombes de piscines quan el consum és considerat excessiu.

Consells de The Owl para reduir dramàticament el consum energètic a casa:

 • Comprar un dispositiu per a amidar el consum a cada moment (al cap i a la fi, The Owl és un d’aquests aparells).
 • Canviar llums incandescents per bombetes de baix consum.
 • Apagar completament televisor, vídeos, videoconsoles i altres aparells quan no estiguin en ús.
 • Desendollar els carregadors de mòbil quan no estiguin en ús.
 • Usar estenedors per a la roba, en lloc d’eixugadora.
 • Omplir al màxim rentadora i rentavaixella.
 • Rentar la roba amb aigua freda (la roba també durarà més).
 • Bullir només l’aigua necessària, al fer te, cafè, etcètera.
 • Aprofitar el canvi d’electrodomèstics per a comprar models especialment eficients (A+ o A++, en el cas europeu).