(hey, type here for great stuff)

access to tools for the beginning of infinity

Malmö: sobrietat escandinava en clau sostenible

La ciutat escandinava va aprofitar la celebració de la Fira Europea de l’Habitatge, que va tenir lloc el 2001, per a engegar un pla que feia front als desafiaments de les ciutats en el futur.

La tercera ciutat més gran de Suècia es troba al sud de la península escandinava, a 600 quilòmetres d’Estocolm i unida a la capital danesa, Copenhaguen, a través d’un pont.

Aquesta proximitat a Dinamarca i a la resta de l’Europa continental marquen el caràcter dels habitants de la ciutat, als qui els agrada parlar del seu europeisme.

En el projecte urbanístic, que partia d’una ciutat ja de per si mateix rica i privilegiada, es van tenir en compte problemes que cada vegada acuitaran més a les grans urbs mundials: creixement incontrolat, manques de bona part de la població, consum desenfrenat, tensions socials, destrucció d’espais naturals, esgotament de recursos i contaminació.

Sis anys després de la celebració de la Fira Europea de l’Habitatge, pot dir-se que Malmö ha donat resposta a aquests desafiaments, almenys pel que fa al nou barri del Port de l’Oest, un districte amb 600 habitatges, parcs i equipaments que respecten l’entorn:

  • El 100% de l’energia consumida pel nou barri s’obté de fonts renovables que produeixen localment. Per exemple, una bomba extreu calor de les aigües subterrànies del Mar del Nord i ho reverteix en la xarxa de calefacció i aire condicionat de la urbs. Una instal·lació de 1.400 metres quadrats de panells solars també proveeix la xarxa energètica de la ciutat.
  • Quant a la planificació de la mobilitat dels seus habitants, Malmö ha afavorit l’ús de la bicicleta i el transport públic -que empra electricitat i gas com combustibles- des de la seva zona portuària fins al centre i els diferents barris de la ciutat. A més, s’ha limitat l’ús de l’automòbil.
  • Al nou barri sostenible, els edificis compten amb 3.000 metres quadrats de cobertes ecològiques i estan flanquejats per dues grans parcs dissenyats per a albergar espècies vegetals locals. Prèviament una zona industrial pràcticament abandonada, el Port de l’Oest contava amb una superfície contaminada amb restes químiques, que van ser netejades prèviament a la transformació.
  • Els ciutadans del Port de l’Oest reciclen i classifiquen adequadament el 70% dels residus que generen. Un sistema subterrani d’aspiració pneumàtica transporta els residus prèviament classificats. Els biodegradables, per exemple, es transformen en biogàs emprat posteriorment per a la calefacció.
  • Totes els habitatges del nou districte de Malmö disposen de connexió a Internet amb banda ampla.

Malmö està aplicant les solucions del Port de l’Oest, que aviat ampliarà els seus 600 habitatges, a la resta de la ciutat.