(hey, type here for great stuff)

access to tools for the beginning of infinity

Perfil de la federació per un comerç alternatiu, IFAT

La Federació Internacional de Comerç Alternatiu té per objectiu fomentar i promocionar el Comerç Just arreu des de la seva creació, el 1989.

IFAT és una xarxa mundial d’organitzacions de comerç just, que compta amb 300 entitats amb rang de sòcies a més de 70 països diferents, com ara cooperatives i associacions de productes de comerç just, companyies de màrqueting exportadores, importadors, distribuïdors i xarxes estatals i regionals de comerç just, denominades Organitzacions de Suport al Comerç Just (Fair Trade Support Organizations).

La missió d’IFAT és “millorar la sustentació i el benestar dels productors en desavantatge mitjançant la connexió i el foment d’Organitzacions de Comerç Just, així com la difusió d’una major justícia en el comerç mundial.”

Segons l’associació, aproximadament el 65% dels seus membres procedeixen de països amb rendes baixes (Àsia, l’Orient Mitjà, Àfrica i Amèrica del Sud), mentre que la resta procedeix de l’Amèrica del Nord, Europa i Oceania.

IFAT centra la seva tasca en tres àrees: desenvolupament del mercat mundial de productes de comerç just; monitoratge d’iniciatives de comerç just, per a augmentar la seva credibilitat; finalment, suport i assessorament per a difondre aquest tipus de comerç i consum.

  • Afavorir el contacte entre membres de la xarxa IFAT: l’objectiu de la federació és fomentar la creació de relacions comercials i basades en el coneixement entre les seves empreses i organitzacions membre, a través de conferències regionals i internacionals que se celebren periòdicament, com a punt de trobada. Les conferències internacionals de IFAT tenen caràcter bianual.
  • Mantenir a la xarxa informada: IFAT es posa en contacte regularment amb els seus membres, tot compilant i difonent, posteriorment, informació rellevant. La federació envia dos butlletins electrònics mensuals als seus associats.
  • Catàleg de productes de comerç just dels seus membres. L’empresa PeopLink USA ha emprat el programari CatGen per a desenvolupar catàlegs de producte de comerç just dels membres d’IFAT.

Actualment, existeixen dues etiquetes reconegudes internacionalment com a signes distintius per a designar els productes de comerç just sotmesos al control i la regulació d’IFAT o altres organitzacions, tals com FLO:

  • FTO Mark (Fair Trade Organization Mark), per a les organitzacions: etiqueta promoguda per IFAT, inclosa en els productes dels membres registrats en la Federació Internacional de Comerç Alternatiu. Es tracta d’una marca emprada per a identificar d’una manera creïble a les organitzacions que practiquen el comerç just.
  • Fairtrade Certification Mark (o segell Fairtrade), per als productes: etiqueta promoguda per FLO (Fairtrade Labelling Organisation). Emprada per a identificar els productes de comerç just. El segell FLO compta amb algunes variacions locals en la seva nomenclatura, tals com Transfair, Fairtrade Foundation, Max Havelaar, etcètera.

IFAT pren el nom de COFTA, per a l’Àfrica; AFTF, a Àsia; i IFAT La, a l’Amèrica del Sud.