(hey, type here for great stuff)

access to tools for the beginning of infinity

Sobre la certificació Fairtrade o de comerç just

Fairtrade és un sistema de certificació per a productes que compleixen amb els estàndards mediambientals, laborals i de desenvolupament establerts per FLO International.

El segell identificatiu Fairtrade (o Fairtrade Certified als Estats Units) de productes de comerç just és promogut pel grup d’organitzacions Fairtrade Labelling Organizations International (FLO International).

L’objectiu de la certificació Fairtrade és “promocionar la certificació de productes de comerç just i el seu consum i contribuir així a ampliar l’impacte d’aquest comerç alternatiu”, tal i com ho defineix als seus estatuts l’Associació del Segell de Productes de Comerç Just (ASPCJ, membre espanyol de FLO). El Segell de Comerç Just (o segell Fairtrade) és el sinònim de l’anglès Fairtrade Mark.

El segell Fairtrade és aplicat després de l’auditoria independent dels productors per a garantir l’acompliment dels estàndards necessaris. Dos organismes independents fan possible l’aplicació del segell:

  • Un comitè s’encarrega d’establir els estàndards de cada producte (FLO International).
  • Una organització privada amb experts independents porta a terme la certificació, FLO-CERT GmbH. Es tracta d’una societat privada que certifica els productes (matèries primeres), segons els criteris establerts per FLO Internacional. Verifica que els diferents actors de Comerç Just (principalment productors i comerciants) assoleixen els estàndards de FLO Internacional.

FLO reuneix a 21 organitzacions de comerç just certificat que pertanyen a Europa, Japó, Amèrica del Nord i Oceania.

Segons ASPCJ, les vendes de productes amb el segell Fairtrade varen ascendir a 1.100 milions d’euros a tot el món, un 37% més que el 2004.

L’octubre del 2006, 586 organitzacions de productors de 58 països es beneficien de l’ús de la certificació Fairtrade, en complir els requisits de certificació establerts per FLO-CERT (operant de manera independent i mantenint-se al marge de qualsevol interés extern a la seva causa, FLO-CERT basa el seu mètode de certificació en els estàndards per a ISO 65.

La primera marca de qualitat de Comerç Just va ser usada a Holanda el 1998. Aquesta iniciativa va encoratjar el sorgiment de vàries alternatives d’etiquetat just. El 1997, la major part d’aquestes associacions varen organitzar-se al voltant de la Fairtrade Labelling Organizations International (FLO).