(hey, type here for great stuff)

access to tools for the beginning of infinity

Sobre l'Associació d'Inspectors Orgànics Independents

L’Associació d’Inspectors Orgànics Independents és una organització sense ànim de lucre conformada per inspectors agraris dedicats a verificar les pràctiques de producció orgànica, per tal de garantir la seva eficiència y validesa.

IOIA va ser fundada el 1991 per un grup d’inspectors orgànics un cop reconeixeren la necessitat d’utilitzar processos i protocols d’inspecció uniformes, per a augmentar les habilitats de l’inspector i promoure la confiança pública en els aliments.

L’associació opera amb diverses agències de certificació regionals, estatals, provincials i d’àmbit internacional, així com amb agències governamentals d’IFOAM (Federació Internacional de Moviments d’Agricultura Orgànica, en les seves sigles en anglès), per tal de desenvolupar polítiques relatives a la inspecció orgànica i a la capacitació d’inspectors.

IOIA ofereix cursos bàsics d’inspecció per a agricultura, ramaderia i processament orgànics (inclouen classes d’instrucció, grups de discussió, visites d’inspecció i pràctiques de redacció d’informes); i cursos avançats per a inspectors experimentats.

  • Cursos per a inspectors orgànics de finca: inclouen instrucció sobre procés de certificació, informació sobre els estàndards orgànics, inspecció d’aquest tipus de finques, el processament en finca, inspecció de ramaderia, requeriments d’auditoria de trajectòria, regulacions, avaluació del risc, habilitats d’investigació, redacció d’informes i consideracions ètiques.
  • Cursos per a inspectors orgànics de processament: instrucció sobre com portar a terme una inspecció en una planta de processament, estàndards de processament i de manipulació d’aliments orgànics, gestió de la qualitat orgànica, HACCP, control d’auditoria, requeriments regulatoris, resposta estructural a les plagues, neteja i desinfecció de les instal·lacions, redacció d’informes i protocols per a l’inspector.
  • Cursos per a inspectors orgànics de ramaderia: inclouen instrucció sobre com emprendre inspeccions de ramaderia, tot incloent carn i llet, aus (carn i ous) i manipulació de la mel; estàndards de ramaderia; inspecció de plantes de procés; requeriments d’auditoria; i salut animal.

IOIA compta amb un codi d’ètica i un codi de conducta que els aspirants a inspector han de complir.