(hey, type here for great stuff)

access to tools for the beginning of infinity

Una iniciativa de comerç ètic: ETI

La Iniciativa de Comerç Ètic és una aliança de companyies, Organitzacions No Governamentals (ONG), i organitzacions de comerç dedicades a promoure les anomenades “bones pràctiques” en el creixent mercat del comerç just.

La Iniciativa de Comerç Ètic treballa per a crear i aplicar un codi de conducta per a mantenir bons estàndards de treball i remuneració entre els productors de comerç just.

La Iniciativa de Comerç Ètic promou el consum ètic a través d’una aliança d’empreses, ONG i sindicats. L’objectiu fonamental de la iniciativa és “assegurar-se que les condicions laborals dels treballadors que produeixen béns per al mercat britànic s’ajusten o sobrepassen els estàndards laborals internacionals.”

Millorar de manera efectiva les condicions laborals dels treballadors dels països en desenvolupament

ETI pretén millorar les condicions laborals a través de l’aplicació d’un codi de conducta (Codi Base), mitjançant diferents procediments:

 • Les ONG, distribuidores i empreses que formen part, en qualitat de membres, de la Iniciativa de Comerç Ètic, treballen conjuntament per a identificar les bones pràctiques mentre integren el Codi Base en els seus processos. A continuació, ETI promou i comparteix la bona pràctica a través de projectes experimentals i d’investigació, així com mitjançant publicacions, seminaris, conferències, presentacions en esdeveniments de terceres organitzacions i al propi portal web d’ETI.
 • ETI anima les empreses a què adoptin el codi de conducta de l’organització en les seves cadenes de subministrament.

El codi de conducta o Codi Base d’ETI

El Codi Base es divideix en 9 punts:

 • L’ocupació es triarà lliurement.
 • Es respectarà la llibertat d’associació i el dret a les negociacions col·lectives.
 • Les condicions de treball seran segures i higièniques.
 • No s’emprarà mà d’obra infantil.
 • Es pagarà un salari digne.
 • Les hores de treball no seran excessives.
 • No hi haurà discriminació.
 • Es proporcionarà un treball regular.
 • No es permetrà un tracte inhumà o sever.

El propòsit de la ETI és “identificar, desenvolupar i fomentar una bona pràctica en relació a la integració de codis de pràctica laborals”. Els principis d’integració del Codi Base són:

 • Compromís efectiu i inequívoc de l’empresa o organització per a integrar de manera efectiva el Codi Bàsic.
 • Monitoratge, verificació independent i elaboració d’informes.
 • Foment de la conscienciació i formació.
 • Accions correctives (propostes de millora continuada, exigència del cessament immediat d’incompliments greus o, si s’escau, extinció de qualsevol relació comercial amb el subministrador que incompleix reiteradament).
 • Procediments de gestió, fixació de preus i incentius.

Membres d’ETI

Existeixen empreses, sindicats i ONG que, en qualitat de membres d’ETI, apliquen el seu Codi Base:

 • Empreses membre: Adolfo Domínguez, ASDA Cadena de Supermercats, Associated British Foods, Boots, Chiquita International Brands, Co-operative Retail Cadena de Supermercats, DCC Corporate Clothing, Debenhams Retail, Dewhirst Group, Ethical Tea Partnership, Flamingo Holdings, Fyffes Group, Gap Inc, Greencell, Inditex, London Underground, Madison Hosiery, Marks & Spencer, Marshalls, Monsoon Accessorize, Mothercare, New look Retailers, Next Retail, Pentland Group, Premier Foods Venedors d’Indumentària, Quantum Clothing Group, Ringtons, Rohan Designs, Rombouts, Sainsbury’s Cadena de Supermercats, Supremia, Tesco, The Body Shop International Productes d’Higiene Personal, Typhoo Tea, Union Coffee Roasters, WH Smith, WIBEDCO, William Lamb Footwear, World Flowers.
 • Sindicats membre: International Trade Union Confederation ITUC (Confederació Sindical Internacional); International Textile, Garment and Leather Workers’ Federation *ITGLWF (Federació Internacional de Treballadors de Tèxtils, Vestit i Cuir); International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations IUF (Unió Internacional de Treballadors de l’Alimentació); The Trades Union Congress TUC.
 • ONGs membre: Africa Now, Anti-Slavery International, CAFOD, CARE International UK, Central American Women’s Network (CAWN), Xarxa de Dones Centroamericanas, Christian Aid, Ajuda Cristiana, Dalit Solidarity Network UK, HomeWorkers Worldwide, National Group on Homeworking, Oxfam GB, Quaker Peace and Social Witness (Religious Society of Friends), Societat Religiosa dels Amics, Save the Children, The Fairtrade Foundation, Traidcraft Exchange, TWIN Trading, Women in Informal Employment: Globalising and Organising (WIEGO), Women Working Worldwide (WWW).

La Iniciativa de Comerç Just és finançada a través de les quotes dels seus membres (un 60% del pressupost en l’actualitat) i una subvenció del Departament de Desenvolupament Internacional britànic (40%).