(hey, type here for great stuff)

access to tools for the beginning of infinity

Worldwatch Institute, mesurant l'estat del món

Organització no governamental que investiga l’impacte de les accions de l’home sobre el medi ambient i sobre la vida amb rigor científic.

Entre els nombrosos llibres publicats per l’organització, destaca el prestigi assolit per l’informe anual The State of the World (L’estat del món).

El Worldwatch Institute s’autodefineix com una “organització investigadora independent que treballa per a assolir una societat sostenible i socialment justa, en la qual les necessitats de tothom són cobertes sense posar en perill la salut del medi natural o la prosperitat de les futures generacions.”

Des del 1984, l’informe anual de l’institut, The State of The World (L’estat del món), serveix com a referència anual per a conèixer detalladament els problemes mediambientals més urgents i les solucions aplicades o proposades a diferents indrets del món.

L’organització combina la investigació interdisciplinària, l’abast global de les temàtiques tractades i l’escriptura accessible per a explicar les interaccions entre tendències mediambientals, socials i econòmiques.

Worldwatch Institute manté la seva independència a través de donacions de fundacions i individus, encara que prop d’un terç dels seus ingressos provenen de la venda de les publicacions State of the World i Vital Signs, la publicació bimestral World Watch i els dossiers temàtics Worldwatch Paper, entre d’altres.

L’institut compta amb acords d’investigació i publicació dels seus treballs a 40 països. A més de l’anglès, el francès o l’alemany, es poden consultar diversos treballs de Worldwatch en català, èuscar, gallec i altres llengües minoritàries.

L’Institut Worldwatch fou fundat el 1974 per Lester R. Brown, analista mediambiental i autor de diversos llibres sobre els principals problemes mediambientals d’abast global.

Entre els més de 20 llibres publicats, destaca Plan B 2.0: Rescuing a Planet Under Stress and a Civilization in Trouble (Salvar el Planeta, pla B: ecologia per a un món en perill).

L’economista, biòleg i científic mediambiental Christopher Flavin és l’actual president de Worldwatch Institute.