(hey, type here for great stuff)

access to tools for the beginning of infinity

Bescanviador tèrmic: energia de la terra per la casa

Geòtics Innova és una empresa pionera en la introducció de les tècniques d’aprofitament de l’anomenada energia geotèrmica, la qual permet instal·lar calefacció i altres serveis a una casa amb un cost de factura zero: l’energia prové de la terra, i en aquest cas no parlem d’una metàfora o un sentit figurat.

A diferència dels combustibles fòssils, limitats i contaminants, la geotèrmina no contamina i no requereix el transport o combustió d’energia.