(hey, type here for great stuff)

access to tools for the beginning of infinity

Solatube: com il·luminar espais de difícil accès

Fer servir llum natural a casa i a la feina no és exclusiu dels espais perfectament orientats i amb grans finestrals. La solució Solatube permet aprofitar llum natural mitjançant un conducte la instal·lació del qual és més econòmica que les tradicionals claraboies.

Amb aquest sistema, la llum natural pot aprofitar-se a 25 metres de distància, ja sigui a despatxos, hospitals o habitacles al nivell del terra.